Vitalograph je malý digitální přístroj, který je určen pro screening plic. Samotné měření je velmi jednoduché a trvá pouhých 10 minut. Co se během této doby děje a co přesně zjistíte?

Průběh vyšetření je snadný. Stačí, aby se pacient maximálně nadechl a poté po dobu asi šesti vteřin prudce vydechoval do jednorázového náustku, který je připevněn k přístroji. Přístroj okamžitě vyhodnotí, jaký objem vzduchu je pacient schopen vydechnout za jednu vteřinu a za šest vteřin a tato čísla porovná s hodnotami zdravého jedince stejné výšky, stejného věku i pohlaví. Protože je možné, že se pacientovi hned napoprvé nepodaří vydechnout úplně, měření se opakuje třikrát.

Měření plicního věku v Alphega lékárnách vám může pomoci odhalit rizika plicních onemocnění.

 Na základě naměřených hodnot je přístroj schopen určit, v jakém stavu jsou vaše plíce, zda v nich nedochází k rozvoji chronické obstrukční plicní nemoci, která může vést až k předčasnému úmrtí, a jaký je jejich věk, který se nemusí shodovat s věkem biologickým.

V průběhu celého měření je s pacientem speciálně proškolený lékárník, který pacientovi pomáhá a instruuje ho. Jakmile přístroj zaznamená tři správná měření, lékárník pacientovi vysvětlí výsledky a doporučí mu další vhodný postup.

Pro koho je měření určeno?

Měření je vhodné pro kohokoli staršího 18 let, kdo se zajímá o své zdraví. Zbystřit by ale měli všichni starší 40 let, lidé, kteří přicházejí do styku s jemným prachem, průmyslovými nebo automobilovými zplodinami i ti, kdo bydlí u rušných silnic a v aglomeracích, protože právě oni jsou řazeni do rizikové skupiny.

Nechte si změřit plicní věk a velmi zjistěte, zda jsou vaše plíce zdravé. Měření probíhá pouze v Alphega lékárnách, jejichž seznam naleznete zde.

Měření plicního věku je screeningovou metodou, nenahrazuje lékařské vyšetření a nestanovuje diagnózu.

 

 

Text nevyjadřuje názor redakce