Cremona je městečko v severní Itálii, které se proslavilo hlavně tím, že zde byly v 16. století vyrobeny první housle slavným Antoniem Stradivarim.

Veletrh je rozdělený do čtyř produktových kategorií: strunné nástroje, piana, klasické akustické kytary a dechové nástroje. Od letošního roku však navíc přibyla i kategorie harmoniky. Své místo zde mají i ostatní hudební nástroje, příslušenství a materiály pro výrobu hudebních nástrojů. Každoročně se na této světově známé akci setkávají výrobci, distributoři, hudební vydavatelé a prodejci s nejkvalifikovanějšími klienty a profesionálními i amatérskými hudebníky z celého světa.

V loňském roce se veletrhu zúčastnilo přes 300 vystavovatelů z 30 zemí světa a navštívilo ho více než 17 000 návštěvníků.

kytara

 

Kancelář CzechTrade Itálie v tomto pořádá společnou účast pěti českých výrobců hudebních nástrojů a příslušenství. Jedná se o firmy Ika Hard Cases – Jiří Bednář; Janicek PICKS s.r.o.; Petrof, spol. s.r.o.; Strunal Schönbach s.r.o. a Šiba Plus s.r.o. Kancelář CzechTrade se snaží aktivně zviditelnit českou účast a úzce v tomto směru spolupracuje s veletržní správou na aktivní propagaci českých vystavovatelů, kdy budou publikovány informace o účastnících expozice na webu, sociálních sítích a v newsletteru, který je zasílán 80 tisícům zainteresovaných odběratelů.

V předvečer této akce bude také pořádat ZÚ v Římě, CzechTrade a veletržní správa veletrhu koncert v Auditoriu Giovanni Arvedi, na kterém budou představeny tři české hudební nástroje a to: piano od firmy Petrof a housle a kytara od firmy Strunal Schönbach. Na tyto nástroje zahrají světově proslulí hudebníci Alvaro Siviero (piano), Marat Bisengaliev (housle) a Edoardo Catemario (klasická kytara).

Kancelář CzechTrade Itálie vidí v tomto odvětví velký potenciál pro české výrobce hudebních nástrojů a příslušenství, jelikož se domnívá, že čeští výrobci nabízí vysoce kvalitní produkty a mají tedy šanci uspět na náročném italském trhu, ale zároveň se díky mezinárodní účasti propagovat i v dalších zemích.

Text nevyjadřuje názor redakce