Města ze svazového státu Maharaštra Pune, Navi Mumbaí a území takzvané velké Mumbaje byla vyhodnocena jako tři místa v Indii s nejlepšími životními podmínkami. Podle studie Ease of Living Index, první svého druhu, se v top 10 dále umístila města Tirupati, Chandigarh, Thane, Raipur, Indore, Vijayawada a Bhopal. Hlavní město Dillí obsadilo v žebříčku až 65. místo ze 111 hodnocených měst.

Studie o životních podmínkách ve městech srovnávala čtyři hlavní kritéria – kvalitu správy města, sociální, ekonomickou a fyzickou infrastrukturu. Hodnocení bylo provedeno na stobodové stupnici napříč 78 indikátory.
Srovnání realizoval Úřad pro bydlení a městské záležitosti, který jím sleduje možnost, jak získat nástroj pro plánování městského rozvoje a zároveň pobídku pro zdravou konkurenci mezi městy.
Životní podmínky indických měst, koupěschopnost obyvatel či výkon ekonomik v jednotlivých svazových státech patří k hlavním kritériím, která by měli čeští podnikatelé brát v potaz při plánování svých obchodních aktivit na indickém subkontinentu.

Indii lze velmi dobře rozdělit na čtyři regiony s přirozenými centry – sever s hlavním městem Dillí, západ s metropolí Mumbaí, východ s průmyslovým středem v Kalkatě, zbytek východních států je zemědělský a spíše chudší a jih, kde jsou dvě přirozená centra Bengalúru a Chennai.

Text nevyjadřuje názor redakce