Ten stanovuje cíl zlepšit ovzduší v Číně do roku 2020. Dokument obsahuje např. požadavek snížení celkových emisí SO2 a NOx o 15 %.

V automobilovém průmyslu opatření zahrnují implementace emisní normy “China VI Emission Standard” (od 1. 7. 2019) pro těžká nákladní vozidla. Paliva, která nebudou splňovat požadavky, nebudou dodávána na trh. Počítá s vyřazení starých typů nákladních vozidel a podporou výroby vozidel na nový pohon (New Energy Vehicles-NEV). Poměr použití NEV ve veřejné dopravě, městských službách, taxi, logistických službách má dosáhnout 80 % v klíčových regionech do konce roku 2020.

china smog 579874519 730

Dokument zahrnuje i podporu železniční nákladní dopravy, kdy objem nákladní přepravy má do konce roku 2020 vzrůst o 30 % celonárodně.

V ostatních oblastech opatření zahrnuje např. zakládání nových chemických parků nebo výstavbu nových kapacit v tiskařském průmyslu.

Novým pravidlům se budou muset přizpůsobit firmy zejména v průmyslově rozvinutých oblastech Číny. Na druhou stranu se otevírají příležitosti pro zahraniční technologie, které znečištění předchází, umí jej účinně řešit, či efektivně měřit.

Na základě současného vývoje v oblasti ochrany životního prostředí v Číně připravují zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Pekingu a v Šanghaji misi českých environmentálních technologií do Číny (začátek prosince 2018). České firmy, které vlastní účinné technologie či poskytují příslušné služby řešící výše uvedené potřeby čínského průmyslu, se mohou o připravované misi informovat u gestora mise, Ing. Jiří Jílek (email: jiri.jilek@czechtrade.cz) či na zahraničních kanceláří CzechTrade v Pekingu, Kateřina Ďurove (email: katerina.durove@czechtrade.cz) a v Šanghaji, Michal Holas (email: Michal.holas@czechtrade.cz). Sledujte rovněž Kalendář akcí, kde bude brzy pozvánka na misi zveřejněna.

Text nevyjadřuje názor redakce