Smiling Crocodile se zabývá podporou dětí s těžkým kombinovaným a sluchovým postižením. V ČR provozuje školu a školku, které se zaměřují na postižené děti obtížně zařaditelné do stávající sítě speciálních škol. Většina z nich má různé formy a kombinace zrakového, sluchového nebo mentálního postižení, například autismu, a k tomu i některé formy zdravotního postižení.

„Kapacita našeho centra nestačí, jsme schopni poskytovat vzdělávání, terapie a integrační projekty jenom 20 dětem. Chceme proto vybudovat centrum nové, na čekací listině je 40 dětí a jejich počet roste. Plánujeme také vybudovat respitní péči (poskytující pomoc lidem dlouhodobě pečujícím o postiženého) a paliativní péči, tedy dětský hospic,“ říká Dagmar Herrmannová k projektu, k němuž se svým týmem realizuje osvětovou a fundraisingovou kampaň s názvem „Nakrm krokodýla“. Více informací lze najít na sociálních sítích pod heslem #nakrmkrokodýla nebo na smilingcrocodile.org.

Organizace se však věnuje i neslyšícím dětem žijícím na hranici chudoby v rozvojových zemích. Podpořila již více než 500 dětí v individuálních vzdělávacích a integračních projektech. V současnosti k projektu probíhá mezinárodní kampaň „Because I hear I live“, k níž se váže stejnojmenná skladba. Tu složil ambasador projektu Milan Peroutka se svým bratrem Honzou a Dagmar Herrmannová napsala text. V rozvojových zemích písničku nahrávají společně s neslyšícími dětmi v jejich jazycích a videoklipy pak slouží k osvětě v daném regionu. „Cílem kampaně je osvěta, boj proti diskriminaci a snaha o integraci neslyšících dětí do společnosti,“ dodává Dagmar Herrmannová.

Co bylo impulzem k vaší životní dráze?

Jsem vystudovaný speciální pedagog a při setkávání se s osudy dětí v rámci terapeutické a vzdělávací práce vídám, že je toho zapotřebí více, než mohu nabídnout jako terapeut. Ve spojení se správnými lidmi však možnosti rostou, až z toho vznikne třeba takový charitativní projekt, jako je Smiling Crocodile. Moje motivace asi vychází z toho, jak často pracuji ve slumech, v dětských domovech, ze setkávání s nemocnými dětmi. Myslím, že by to napadlo každého, kdo v těchto oblastech působí a má s dětmi co do činění.

Kdo vás ve vašem snažení nejvíce ovlivňuje? Máte nějaký vzor?

Asi mě hodně ovlivnili rodiče a děti samotné. To jsou ti hrdinové, o které jde.

Pracujete na plný úvazek, dalším plným úvazkem je práce v charitativní činnosti a k tomu máte tři adoptované děti. Jak to zvládáte?

Mám ještě pět zvířat z útulku, ale zvládám to docela dobře. Rodina je pro mě nejdůležitější. Mám to jako každá maminka tří dětí, která pracuje. Ráno vstávám, dělám snídaně, svačiny, pak vypravuji děti do školy, po práci píšeme domácí úkoly, děláme večeři, čteme pohádku před spaním, zkrátka normální program. Když cestuji, je s dětmi manžel. Každý rodič by si měl udělat čas na své děti a já to dělám zrovna tak.

Audi A6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaký máte vztah k technologiím?

Obecně se bez nich cítím svobodná. Jsem ráda za každý den, který mohu strávit se svými dětmi v přírodě bez technologií. Na druhou stranu mi technologie pomáhají a všechno zrychlují.

A jaký vztah tedy máte k automobilům?

Podobný. Je to dopravní prostředek, který slouží k přepravě. Měl by být spolehlivý a bezpečný.

Když jsme u technologií, co pro vás znamenají inovace?

Pokrok. Zrychlení všech forem toho, jak projekty realizovat.

A promítají se také do zlepšování samotné péče?

Ve vzdělávání postižených dětí nás posouvají dál například vzdělávací aplikace pomáhající pedagogům a terapeutům lépe budovat, zdokonalovat a rozvíjet schopnosti dětí.

Zmínila jste „hymnu“ neslyšících dětí, využíváte také inovace k tomu, abyste mohli skladbu dětem zprostředkovat? Aby ji mohli vnímat?

Natáčíme ji přímo s neslyšícími dětmi v jednotlivých zemích. Jedná se většinou o děti, které mají kochleární implantát. Většina z nich má vlastně potenciál se integrovat do běžné společnosti. Ony jsou dohromady s Milanem Peroutkou ambasadory dětí ve svých regionech. Individuální videoklipy se budou v těchto regionech osvětově pouštět při různých příležitostech tak, aby se dostaly k odborníkům, kteří neslyšící děti v rozvojových částech světa podporují.

Co při své činnosti považujete za úspěch?

Každý okamžik, který zkvalitní život dětem, jimž pomáháme.

A pokud byste měla jmenovat největší úspěch?

Náš největší úspěch asi byl, že jsme vybudovali tuto školu a že se nám daří dál budovat nové centrum a do budoucna dětský hospic. Také to, že nám narůstají zahraniční projekty, že máme čím dál větší podporu od lidí, a tím pádem můžeme více pomoci dětem.

Máte ještě další cíle?

Myslím, že máme ukousnuté velké sousto už tím, že chceme vybudovat novou školu a hospic, což bychom chtěli zvládnout do roku 2019. Ve světě chceme dotáhnout do konce naši kampaň, dál šířit osvětu a pomoct co nejvíce dětem.

www.predjedtedobu.cz

Text nevyjadřuje názor redakce