Zavedení možnosti získání víz až na deset let posílí start-up scénu v Dubaji a prospěje také investorům. Tento krok vlády emirátu Dubaj je veden snahou o podporu inovativních firem a o jejich přilákání do Dubaje. Začínající podniky tak mohou očekávat další podporu v jejich cestě komercializace a ziskovosti. Až dosud se uplatňoval princip tříletých víz. Díky novému pravidlu budou mít začínající podniky čas prokázat svou schopnost a zároveň povzbudí investory k financování vlastního podnikání.

Když podnikatel vynakládá svůj čas, peníze a úsilí, je pochopitelné, že očekává návratnost. Podle zkušeností ze SAE zpravidla začínající podniky potřebují nejméně tři roky, aby se dostaly na jeden milión USD tržeb, a pak alespoň další dva či tři k upevnění růstu.

Zavedením desetiletých víz se posílí stabilita podnikání během tohoto období. Očekává se, že nové pravidlo pomůže zakladatelům začínajících podniků vytvářet adekvátní podnikání a nová pracovní místa.
Bude to však prospěšné i pro investory, kteří budou mít dostatek času na sledování rozvoje jednotlivých start-upů a rozhodování o investicích. Sektor start-upů s domicilem SAE se již dostal do mezinárodního povědomí. Teritorium MENA (Střední Východ a Severní Afrika) se může pochlubit více než 3000 start-upy vzniklými v posledních několika letech a vykazujícími nárůst úhrnné tržní hodnoty o více než 1 mld. USD.

Logo

Text nevyjadřuje názor redakce