Představte si firmu XY, která vyrábí třeba vysavače. O její výrobky je zájem, jenže velcí odběratelé, kterým své vysavače dodává, mívají dlouhé lhůty splatnosti faktur: nejčastěji proto, že si chtějí udržovat vysokou likviditu a k tomu se jim hodí nechat si peníze, které mají poslat firmě XY, ještě nějaký čas na účtu.

Náš výrobce vysavačů může tento přístup pokorně snášet, a pokud má dostatek finančních zdrojů, nemusí s tím nic dělat. Potíže ale vzniknou, když peníze vázané v pohledávkách začnou omezovat růst jeho společnosti.

Co s tím? Jednou z možností je vzít si úvěr, a z něj žít, než odběratel zaplatí. Co když se ale firma už dále zadlužovat nechce nebo dokonce nemůže?

Další možnost je takzvaný factoring. Ten funguje následovně: Náš výrobce vysavačů osloví banku nebo factoringovou společnost a ta převezme roli finančního prostředníka. Ověří si finanční kondici odběratele a pak našemu výrobci vysavačů sama proplatí neuhrazené faktury, které nejvíc hoří. Factoringová společnost se tímto stává věřitelem odběratele, s nímž si domluví podmínky splacení.

Třetí, zatím nejpokročilejší možnost řešení je reverzní factoring. Našemu výrobci vysavačů se po dohodě s factoringovou společností ozve přímo odběratel a nabídne mu, že mu zajistí rychlé proplacení faktur za podmínek, které jsou pro dodavatele výhodnější, než kdyby si zajišťoval financování sám. Jde vlastně opět o factoring, ale v obráceném gardu. Iniciátorem tentokrát není dodavatel (výrobce vysavačů), ale odběratel, který se dohodne s factoringovou společností na financování svého dodavatelského řetězce.

K čemu je to dobré?

Obzvlášť pro odběratele, jakými jsou například velké výrobní firmy nebo obchodní řetězce, může být reverzní factoring velice výhodný. Díky němu nemusí po nějakou dobu platit za odebrané zboží či služby a finanční prostředky, které jim tak zůstanou na účtu, mohou použít jako volný kapitál a investovat jej do svého růstu nebo využít k lepšímu a efektivnějšímu překonávání pravidelných sezónních cyklů ve svém oboru.

Výhodné je to i pro dodavatele, obvykle menší firmy, jako je náš výrobce vysavačů.  Ty tím získají jistotu, že dostanou za své zboží či služby zaplaceno včas, a tudíž i ony budou mít po ruce dostatečné finanční zdroje k hladkému provozu nebo investicím do svého růstu.

A zkrátka nepřijdou ani banky a factoringové společnosti, protože jejich dlužníkem se v tomto případě stává koncový odběratel, obvykle velká korporace a nejsilnější článek v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Odběratel si je díky svému vysokému credit ratingu schopen u věřitele vyjednat výhodnější podmínky než jeho partneři. Což ve výsledku znamená, že celý řetězec je financován „levnějším“ kapitálem.

Reverzní factoring, pokud je dohodnut správně, by tedy měl být jasným „win-win“ řešením, výhodným pro všechny zúčastněné strany.

komerční sdělení

Reverzní factoring bývá často využíván velkými odběrateli při vyjednávání obchodních podmínek s dodavateli. Za průkopníka této služby bývá uváděna italská automobilka Fiat, která nabídla svým dodavatelským firmám něco na způsob reverzního factoringu už v osmdesátých letech. Na oplátku od nich chtěla výhodnější marži.

Nová služba digitální éry

Reverzní factoring i jeho starší sestra, klasický factoring, jsou součástí moderní a rychle expandující finanční disciplíny se souhrnným názvem Supply Chain Financing. „Je to nový směr, který se vyznačuje vysokou inovativností, flexibilitou a technologickou podporou. Je rychlejší, přirozeně zapadá do toků zboží a peněz mezi dodavateli a odběrateli a nezatěžuje klienta spoustou smluvních povinností nebo plněním bilančních a výnosových ukazatelů,“ vysvětluje Pavel Chlumský, který v České spořitelně zodpovídá právě za vývoj služeb z oblasti Supply Chain Financingu.

Pod jeho vedením vznikla i nová služba ediFactoring, kterou vyvinula společnost Factoring České spořitelny společně s mezinárodní firmou Editel. Díky ediFactoringu se banka může připojit do toků elektronických dokumentů mezi dodavatelem a odběratelem. Celý proces financování se přitom ovládá jednoduše z webové aplikace eFactoring, která umožňuje dodavatelům a odběratelům mezi sebou aktivně obchodovat a zároveň jim nabízí funkce, které toto obchodování přehledně zobrazí a dodají k němu analýzy a statistiky. To vše v reálném čase a s minimálním vkladem lidské práce.

Více se o této nové finanční technologii digitální éry dozvíte zde.

Advertisement

Text nevyjadřuje názor redakce