Garážová vrata mají v současnosti několik funkcí – jedná se o bezpečnostní, tepelněizolační a v neposlední řadě také estetický prvek. Za nejmodernější řešení lze považovat garážová vrata sekční, otevíraná ke stropu, a tím pádem určená pro garáže s omezeným místem. Právě ta v sortimentu společnosti Lomax zaujímají významnou pozici.

Nejoblíbenější sekční typ

Základem kvalitních sekčních vrat jsou jednotlivé sekce. Každá z nich je vyrobena z ocelových profilů, vyplněných polyuretanovou pěnou s výbornými izolačními vlastnostmi. Sekční vrata poskytují možnost snadného a ergonomického provozu, jednoduché instalace i údržby a v závislosti na výběru konkrétního sendviče výborné tepelněizolační schopnosti s přerušením tepelných mostů a zabráněním únikům tepla.

Dokonale vyladěná garážová vrata LOMAX Excellent Dokonale vyladěná garážová vrata LOMAX Excellent

Uživatel si navíc může vybrat z široké palety barevných provedení včetně dekorů dřeva. Díky tomu tak může vzhled garážových vrat podřídit zbytku domu a podtrhnout tak celkový design stavby. Sekční typ vrat představuje ideální řešení pro novostavbu i pro dodatečnou instalaci do starší garáže, neboť se skvěle přizpůsobí stávajícím podmínkám.  Společnost Lomax nabízí sekční garážová vrata ve třech základních provedeních – luxusní model Excellent s plnou výbavou, typ Delta, který nabízí mimořádnou variabilnost řešení, a také ekonomickou variantu Home s velmi příznivou cenou, která však nejde na úkor kvality.

Mnoho dalších řešení

Kromě sekčních garážových vrat existují v sortimentu společnosti Lomax také další typy. Rolovací vrata jsou vhodná především do stísněných míst, která neumožňují další stavební úpravy. Jejich hlavní výhodou jsou především nízké nároky na údržbu. Navíjejí se do hliníkového boxu nad horním okrajem garáže, představují tedy maximální prostorovou úspornost, neboť nezajíždí ani pod strop, ani do boku garáže. Posuvná vrata jsou specifickou variantou sekčního typu, kdy umožňují pouze částečné otevření a tím pádem vytvoření průchodu pro osoby. Dvoukřídlová vrata jsou pak tvořena dvěma částmi, které se otevírají až do úhlu 180 stupňů, uživatel si přitom může vybrat, zda směrem ven či dovnitř. Výhodou je velká univerzálnost vrat, jednoduchost a možnost využití jak v novostavbách, tak pro rekonstrukce. Uživatelé volí dvoukřídlový typ především v případech, kdy chtějí zachovat tradiční vzhled garáže.

Dvoukřídlová vrata jsou prostě klasikou. Výhodou je jejich jednoduchost a univerzálnost

 Dvoukřídlová vrata jsou prostě klasikou. Výhodou je jejich jednoduchost a univerzálnost

Významným prvkem u garážových vrat je i bezpečnost. Výrobky firmy Lomax jsou vybavovány účinnými mechanismy, které zabraňují jejich násilnému otevření a vniknutí zlodějů dovnitř. Vrata je možno vybavit také elektronickými prvky, většinu typů pak elektrickými pohony s dálkovým ovládáním. Stále populárnější je také systém automatického otevírání či zavírání vrat propojený s automobilem, který kromě garážových vrat umožňuje ovládat i brány, vnější a vnitřní domovní osvětlení nebo alarm. Komfortní řešení z hlediska bezpečnosti samotného uživatele pak představuje přítomnost kontaktní lišty a infrazávory. Pokud totiž vrata narazí na nějakou překážku, zareaguje pohon zastavením se a uvedením vrat do základní polohy. Stejně zafunguje při nečekaném průchodu osoby či zvířete.

U všech typů platí, že zatímco dříve se garáž přizpůsobovala typu vrat, dnes se vrata přizpůsobují garáži. Důkazem toho je nejen pestrá paleta různých typů, ale také skutečnost, že je vrata možné vyrobit prakticky v jakýchkoliv rozměrech. Při zohlednění nesčetných možností individualizace tak lze říct, že každá vrata mohou být svým způsobem unikátní. Společnost Lomax přitom na všechny typy garážových vrat poskytuje záruku 10 let.

Posuvná vrata do boku maximalizují praktickou využitelnost mnohdy jediného vchodu do domu Posuvná vrata do boku maximalizují praktickou využitelnost mnohdy jediného vchodu do domu

Text nevyjadřuje názor redakce