Digitalizace se jako průlomová technologie uplatňuje napříč všemi sektory. Z hlediska odhadovaného ekonomického přínosu se chytrá města řadí na druhé místo hned za chytré továrny, které celý tento pomyslný žebříček vedou. Největší benefity, jenž přinese digitalizace měst, se dají očekávat v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti (zlepšení kvality životního prostředí v důsledku zkvalitnění managementu ovzduší a vody), v dopravě (tzv. chytrá doprava, nasazení autonomních vozidel, zefektivnění dojíždění a průjezdnosti měst apod.) a v managementu energetických zdrojů (chytré měřiče spotřeby, vyšší stabilita sítě, menší ztráty).

Siemens

Digitalizace tedy významně ovlivňuje způsob, jakým město může sloužit svým občanům, a dramaticky mění celý způsob života lidí. Již v letošním roce je k internetu připojeno více zařízení, než je lidí na planetě. Do roku 2020 by počet připojení měl stoupnout na 50 miliard a kolem roku 2030 by jich měl být až jeden bilion. Rodící se internet věcí, který tato zařízení vzájemně propojuje a umožňuje jim spolu komunikovat, otevírá mnoho nových příležitostí, které v mnoha směrech zatím jen tušíme. Jedno je ale jisté, obrovské množství dat se někde musí spolehlivě uchovávat a analyzovat. Právě takovýmto „centrálním mozkem“ je MindSphere od společnosti Siemens.

MindSphere je otevřený operační systém a cloudové řešení pro průmyslový internet a slouží k připojování různých zařízení ke cloudu a ke sběru dat. Mohou to tedy být zařízení, jenž slouží k řízení dopravy a dopravní infrastruktury, např. chytrých křižovatek nebo železničních přejezdů, vlaků, tramvají, souprav metra apod. Jedná se ale i o samotná chytrá vozidla, energetické systémy či komplexy chytrých budov. MindSphere umožňuje s těmito daty dále nakládat pomocí aplikací a pokročilých analytických funkcí a proměnit je v informace, s jejichž pomocí je například možné zlepšit ovzduší ve městě. Více informací se dozvíte na webu www.mysletenalidi.cz

Text nevyjadřuje názor redakce