TOYEN (Marie Čermínová) – Původ pravdy

Olej na plátně, 66 x 45 cm, rámováno, datace 1952, signováno uprostřed Toyen 52, zezadu opatřeno pozůstalostním razítkem.

Olej na plátně, 66 x 45 cm, rámováno, datace 1952, signováno uprostřed Toyen 52, zezadu opatřeno pozůstalostním razítkem.Jeden z nejdůležitějších olejů, který zásadně obohacuje dílo naší nejslavnější avantgardní malířky

Z amorfní, zvrásněné červené plochy, zaplněné záhyby a trhlinami se náhle zpředmětňuje tvar proti sobě plujících zelených ryb, které se dotýkají, téměř jako by se líbaly, přičemž se zdá, že jejich oči diváky přímo pozorují. Představují jakési náhle oživlé fosilie, které se vynořily z bezčasí. Červená hmota stěny náhle nabývá na plasticitě, téměř jako by vycházela do prostoru a ve střední části vytvářela šikmou stěnu, po níž by mohla bílá kulička doputovat případně do naznačeného důlku. Toyen zde vyhrotila dojem iluze a lability, dokázala vyjádřit vratkost, kdy se dokonce zdá, že spodní část amorfního tvaru by mohla odkazovat na obrysy jejích torz ze surrealistického období roku 1934. Z hlediska poválečného díla Toyen, náleží tento obraz k nejzávažnějším svým výtvarným pojetím i myšlenkovým pozadím. Poprvé byl tento důležitý obraz vystavený na samostatné výstavě Toyen v galerii A l´Etoille scellee (1953), kterou vedl velký ctitel Toyen Charles Estienne. Obraz byl publikován: Karel Srp, Toyen, Argo, 2000, obr. 280, str. 208.

Vyvolávací cena tohoto unikátního díla byla stanovena na 7 000 000 Kč.

Mikuláš Medek / Ptapčci

Olej a emajl na plátně, 80 x 60 cm, rámováno, signováno zezadu Mikuláš Medek spolu s přípisem s určením.

Skvělá ukázka Medkova vrcholného období.

Mikuláš Medek - Ptapčci

Obraz Ptapčci, který má za název zkomoleninu slova ptáčci, je podstatným ohlasem dvou zkušeností, které Medek ve své práci propojoval, jednak Leonarda, o nějž v roce 1967 stoupl jeho zájem, jednak Maxe Ernsta, náležejícího dlouhodobě k jeho největším vzorům. V roce 1967 začal Medek rozvíjet nový druh osobní symboliky, která představovala zázemí veškeré jeho další tvorby až do předčasného úmrtí. Silně stylizovaná hlava ptáčků se mění v květ či v kleště, vyvolává dojem proměny, nepřetržitého těkání, téměř jako by byla Medkovou svéráznou odpovědí na op art, plnou ironie a absurdity.

Obraz se začne v neděli v Obecním domě v Praze vyvolávat za 2 300 000 Kč.

Jan Preisler / Studie k Jaru

Pastel na papíře, 33 x 21,5 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace – 1900, signováno vlevo dole JP.

Špičkový pastel je zřetelným obohacením v poznání nejvýznamnějšího Preislerova díla vůbec.

Jan Preisler - Studie k Jaru

Máme před sebou krásnou studii, která potěší všechny milovníky pastelů Jana Preislera, dosud neznámou kresbu, jež byla desítky let v pozapomenuté soukromé sbírce. Jde o přípravnou studii k jednomu z nejvýznamnějších obrazů z dějin českého moderního umění, triptychu Jaro (1900), zlomovému dílu, důrazně otevírajícímu cestu českého umění k modernímu projevu dvacátého století.

Z pastelu vyzařuje jemnost, ušlechtilost, hloubka výtvarného poznání. Lze jej srovnat jednak se známými uhlovými kresbami, jednak s drobnými olejovými studiemi (Antonín Matějček, Jan Preisler, Praha 1950, obr. 38, 39, 46, 47; Jan Preisler, Jízdárna Pražského hradu, Národní galerie, 1964, č. k. 21)

Vyvolávací cena začíná na částce 130 000 Kč

Kamil Lhoták / Krajina na předměstí s modrou budkou

Olej na kartonu, 16 x 23 cm, rámováno, pod sklem, datace 1944, signováno vlevo dole Kamil Lhoták 44, zezadu opatřeno autorským přípisem s určením a výstavním štítkem a razítky.

Kamil Lhoták - Krajina na předměstí s modrou budkou

Charismatický olej s vynikajícího Lhotákova období

Značně charismatický olej (16 x 23 cm) z roku 1944, který vznikl v době vrcholné aktivity Skupiny 42, jejímž členem Lhoták byl. Myšlenkou tohoto uskupení bylo objevovat všední krásu, nacházet příjemné v každodenním a všedním.  Kamil Lhoták zde zachycuje v podivuhodném bezčasí výhled na modrou budku na periferii města, která, ač by se mohla zdát obyčejná, je ve Lhotákově kresebném pojetí naprosto unikátní.

Vyvolávací cena začne na částce 550 000 Kč

Předaukční výstava: v prostorách aukčního domu European Arts, Praha 1, Senovážné náměstí 8 ve dnech 7. 5. 2018 – 19. 5. 2017 od 10.00 do 18.00 a v neděli 20. 5. 2018 od 10.00 do 12.00

  • Aukční katalog v elektronické podobě s možností online limitování naleznete ZDE
  • Aukční katalog ve formátu PDF ke stažení naleznete ZDE
  • Aukční katalog na ISSUE.COM k prolistování naleznete ZDE

Termín aukce: v neděli 20. května 2018 od 13.00, Grégrův sál Obecního domu, Praha 1, Náměstí republiky 5 

Text nevyjadřuje názor redakce