Společnost Accenture každoročně připravuje studii Technology Vision, v níž identifikuje technologie, které budou určovat tón v následujícím období. Nejde ale o pouhé futuristické vize; technologie, o nichž se v ní hovoří, jsou podloženy fungujícími projekty a aplikacemi, které se uplatňují v reálném životě, a to i v ČR. Jaké jsou příklady uplatnění technologií budoucnosti u nás? 

„Velmi rychlé pokroky v rozvoji umělé inteligence a dalších technologií urychlují vytváření inteligentních podniků a umožňují společnostem aktivně vstupovat do životů lidí. Nutnou podmínkou úspěchu je změna způsobu vedení, posun k růstu důvěry a zodpovědnosti,“ shrnuje jeden ze závěrů studie Technology Vision 2018 Gianrodolfo Tonielli, který z Prahy řídí divizi Accenture Technology ve střední a východní Evropě.

PR clanek Accenture Technology Vision CEE obrazek

Například Amazon se díky svému zařízení Echo a robotické asistentce Alexe začlenil do života lidí do takové míry, že bytoví developeři stavějí inteligentní uzamykatelné skříňky umožňující kurýrům doručovat zboží, i když nikdo není doma.

A jaké příklady můžeme najít v ČR? „Například český startup Flatio umožňuje zájemcům o koupi nemovitosti pomocí brýlí s aplikací virtuální reality nemovitosti „navštívit“ a projít, což je zážitek nesrovnatelný s prohlídkou fotografií. České HR společnosti Proudly pomáhá virtuální realita přilákat potenciální zaměstnance pro jejich klienty. Vytváří virtuální prohlídky potenciálního pracoviště, která uchazečům přiblíží kulturu a atmosféru společnosti a poskytne jim reálný pohled,“ zmiňuje konkrétní lokální příklady Adam Leščišin, Accenture Senior Manager – Technology zodpovědný za klienty v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Použití správných údajů je pro fungování byznysu zásadní. Společnost Čepro, která zajišťuje přepravu, skladování a prodej ropy, využívá systém, který vyhodnocuje anomálie dat a pomáhá tak předejít potenciálním problémům. Další příklady z praxe z najdete zde.

Text nevyjadřuje názor redakce