Pauza mezi jarní a podzimní topnou sezónou je ideální dobou nejen pro revize zařízení, ale též pro outsourcing energetických služeb.

Provoz a údržba veškerého technického zázemí, od trafostanic přes kotelny až k lokálním distribučním sítím energií, bývá managementem firem a zastupiteli obcí často opomíjena. V každodenní praxi však klíčový byznys firem a práce mnoha lidí na spolehlivé distribuci tepla a energií doslova závisí. Outsourcing služeb je dnes v řadě firem už běžnou praxí, která šetří čas, náklady i práci s administrativou, a to i v oblasti energetiky a facility managementu. Období po ukončení zimní topné sezóny, kdy jsou prováděny revize zařízení, se tak k výběru externí firmy přímo nabízí.

Energie a úspory se zárukou

Hledáte-li partnera, který vám poskytne odbornou asistenci a komplexní servis s působností po celé republice, je nasnadě oslovit společnost ČEZ ESCO. Zákazník si může vybrat z několika variant, tak aby mu spolupráce s ČEZ ESCO co nejvíce vyhovovala. V praxi to znamená širokou škálu služeb od obsluhy kotelen přes jejich provoz, provedení revizí, dispečink, dodávky paliv a energií až po kompletní dodávku tepla bez starostí. Poslední zmíněná varianta mnohdy zahrnuje i rekonstrukci kotelny na náklady ČEZ ESCO. Samozřejmostí je i garance ceny tepla po dobu až 15 let se sníženou sazbou DPH (15 %) nebo zajištění veškeré smluvní agendy, provozní dokumentace a dalších administrativních úkonů. „Firmy a obce mohou dále externích služeb využít i za účelem provozování vlastní lokální distribuční soustavy,“ dodává ředitelka segmentu firmy a obce ČEZ ESCO Lucie Bedrníčková.

S kogeneračkou pro čistá města

S outsourcingem služeb od ČEZ ESCO, konkrétně s modernizací městské teplárny a jejího provozu, mají dobrou zkušenost v Bystřici nad Pernštejnem. Město pohání i hřeje energie získaná z kogenerační jednotky, vnořené do systému centrálního zásobování teplem. Teplárna dostala i nový záložní kotel na zemní plyn. „Kogenerační jednotka je pro nás dalším zdrojem na výrobu tepelné energie, který navíc přináší vyšší bezpečnost dodávek tepla a ekologické plusy v podobě nižších emisí znečišťujících látek a nižší dopravní vytíženosti v důsledku menšího objemu dovážené biomasy,“ říká místostarosta města Josef Vojta.

Text nevyjadřuje názor redakce