„Pracovat s riziky a být důsledný, to je nejlepší způsob, jak dojít k očekávanému výsledku,“ říká Petr Klapka, ředitel české softwarové firmy Vision Praha.

Vision Praha má za sebou řadu úspěšných implementací firemního softwaru a další právě probíhají. Existuje něco jako recept na úspěšné zavedení firemního informačního systému?

Naše společnost loni oslavila čtvrt století existence. Z řady zkušeností s implementacemi našeho systému Vision ERP, které jsme za tu dobu nasbírali, vyplývá, že dodržení všech postupů, důslednost a kontrola na obou stranách vede k úspěšné implementaci. Není to však procházka růžovou zahradou.

Jaký je ten správný postup?

Implementace je jako štafetový závod, kde dodavatel systému a jeho zákazník běží v jednom družstvu. Když oba vědí, kudy mají běžet a které překážky mají přeskočit, pak mohou úspěšně proběhnout cílem. Cílem je v našem případě systém, který firmě pomáhá efektivněji realizovat svůj business.

Jak se může zákazník dobře připravit?

Implementace je společné dílo nás a zákazníka. Bez součinnosti a entuziasmu zákazníka to prostě nejde udělat. Začíná to u managementu firmy, který ví, co chce a proč to chce. Management o tom musí přesvědčit své lidi a připravit je na to, že se budou muset něco nového naučit a že budou muset změnit své návyky. Lidé nemají rádi změny a je práce managementu své lidi motivovat. To ale zdaleka není jediný aspekt. Dalším faktorem je příprava. Je důležité věnovat pozornost úvodní studii (analýza). Ta obsahuje zpravidla popis potřeb zákazníka, návrh řešení a projekt implementace. My nabízíme firmám návod, jak si utřídit vlastní požadavky. Požadavky následně projdou analýzou a návrhem řešení.

Jaká rizika tedy čekají na zákazníka v době implementace?

Není zde prostor pro popis všech rizik. Ale je důležité s nimi pracovat předem i v průběhu implementace. Rizika se průběžně mění, vznikají nová, mění svou váhu. Je nutné je stále vnímat a průběžně realizovat vhodná opatření k jejich snižování. Obecně platí, že „čert se skrývá v detailu“ a tam je často rizik nejvíce. Konkrétněji bych jmenoval rizika spojená s převody stávajících dat, riziko rozpadu projektového týmu, rizika spojená s neřízným vytvářením doplňujících požadavků, rizika spojená s nedostatečným odladěním prototypů a další. Jsou to poměrně zřejmé a logické věci, ale bohužel se jim z tohoto důvodu často nevěnuje systematická pozornost.

Co pomůže, když něco nejde podle plánu?

Komunikace, komunikace, komunikace. Projekt implementace je živý proces, do kterého se vždy zasahuje. Už jen z toho důvodu, že se v čase prostě mění požadavky firmy, lidé a podobně. Není účelem docílit toho, že se nic nezmění. Účelem je, aby tyto změny neohrozily cíl projektu - a samozřejmě kdo z vás někdy stavěl, tak ví, že každá změna zadání rovná se změna termínu a peněz.

Vision Praha s.r.o. se zabývá vývojem a implementací informačních (ERP) systémů pro firmy. Software Vision ERP je určen pro řízení firem s vizí budoucího růstu.

Autor: Petra Batók

 

Text nevyjadřuje názor redakce