Podnikatelská univerzita MCI – Management Center Innsbruck. Se 3600 mezinárodními studenty, 800 renomovanými lektory, 250 zahraničními partnerskými univerzitami (společné programy mimo jiné i s VŠE) a četným počtem absolventů a zaměstnavatelů z celého světa se dnes řadí k mezinárodně uznávanému příkladu a žádanému partnerovi v oblasti aplikovaného výzkumu, studia a celoživotního vzdělávání.

Se svým jedinečným konceptem podnikatelské univerzity zaujímá MCI špičkové místo na mezinárodní vysokoškolské scéně. MCI patří mezi pět procent světových „business“ škol s akreditací AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Na rozhraní mezi univerzitou, vysokou školou a angloamerickou business školou spojuje MCI to nejlepší z těchto organizací. Garantuje tak vědecky fundované kompetence v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací, ve spojení s podnikovým sektorem. Více na www.mci.edu.

MCI v kostce
● veřejná vysoká škola
● založena 1995 jako spin‑off Univerzity Innsbruck
● 3625 studentů z 51 zemí
● 26 studijních oborů
● 11 studijních oborů v angličtině
● 17 studijních oborů v oblastech ekonomických a společenských věd
● 9 studijních oborů v oblastech aplikovaných technických věd
● 800 lektorů ze 35 zemí
● 250 partnerských univerzit

Požadavky k přijetí
Do bakalářských studijních programů:
a) úspěšně ukončené středoškolské vzdělání – maturitní vysvědčení,
b) řádně vyplněná a elektronicky podaná přihláška ke studiu,
c) splnění podmínek přijímacího řízení (písemná zkouška, pohovor).

Do magisterských studijních programů:
a) úspěšně ukončené relevantní bakalářské studium,
b) řádně vyplněná a elektronicky podaná přihláška ke studiu,
c) splnění podmínek přijímacího řízení (písemná zkouška, pohovor).

Přijímací řízení

Životopis a motivační dopis 20%
Písemná přijímací zkouška 30%
Přijímací pohovor 50%
Hlavním tématem je Vaše prezentace, motivace ke studiu zvoleného oboru a diskuze na základě Vámi uvedených informací v motivačním dopise
Termíny naleznete na webových stránkách studijních programů. Napište nám na poradíme@mci.edu.

Studijní poplatky (aktuální stav)
Bakalářské a magisterské programy pro občany Evropské unie činí 363 EUR za semestr (plus 18,50 EUR poplatek Rakouské studijní unii), Executive Master programy a kurzy viz webové stránky.

Nový program MBA International Business ve spolupráci s VŠE na bázi blended learning
Specifikem programu je kombinace češtiny a angličtiny. Absolventi tak získávají kompetence pro manažerské pozice, ve kterých se neobejdou bez kvalitního zvládnutí odborných termínů obou jazyků v profesním styku s lokálními i mezinárodními kolegy. Studium MBA využívá konceptu „blended learning“, založeného na know‑how MCI v oblasti implementace moderních formátů smíšeného studia, a rozsáhlých zkušeností VŠE s výukou mezinárodního podnikání při zohlednění specifik evropských trhů. Rezidentní moduly se konají na VŠE v Praze, on‑line moduly ve večerní synchronní formě doplněné asynchronními sekcemi zajišťuje MCI Innsbruck. Při studiu jsou využívána multimedia a praktický interaktivní design. Koncept umožňuje dokončit studium za 18 měsíců bez přerušení pracovního zařazení a bez čerpání rozsáhlého studijního volna. Více informací na zde.

Bakalářské programy

Biotechnology & Food Engineering G&E FT 
Business & Management  E | G&E  FT | PT
Business Administration  E | G&E  Online
Digital Business & Software Engineering*  G&E  Online
Environmental, Process & Energy Engineering  G&E  FT | PT
Industrial Engineering & Management  G&E  FT | PT
Management & Law  G&E  FT
Management, Communication & IT  G&E  FT
Mechatronics  G&E  FT | PT
Nonprofit, Social & Health Care Management  G&E  FT | Online
Social Work  G&E  FT
Tourism Business Studies  G&E  FT

Magisterské programy

Biotechnology   G&E  FT
Corporate Governance & Finance  E  PT Online
Entrepreneurship & Tourism  E | G&E  FT
Environmental, Process & Energy Engineering   E | G&E  FT | PT
European Health Economics & Management  E  FT
Food Technology & Nutrition   G&E  FT | PT
Industrial Engineering & Management  G&E  PT
International Business & Law  E  FT
International Business & Management  E  FT | PT
International Health & Social Management  E  FT
Management, Communication & IT  E  FT
Mechatronics & Smart Technologies  E | G&E  FT | PT
Social Work, Social Policy & Management  G&E  FT

Executive Education

Executive PhD program in Management   E  PT
General Management Executive MBA  G&E  PT
International  Business & Management MBA  E  PT Online
International Business MBA ve spolupráci s VŠE Praha  CZ &E  PT Online
Digital Business MBA  G&E  PT Online
Management & Leadership MSc  G&E  PT
Digital Marketing & Analytics MSc  G&E  PT Online
Digital Economy & Leadership MSc  G&E  PT Online

 

E – výuka čistě v anglickém jazyce
G&E - výuka v kombinaci němčiny a angličtiny
CZ&E - výuka v kombinaci češtiny a angličtiny
FT – denní stadium
PT – studium při zaměstnání

Text nevyjadřuje názor redakce