Nezaměstnanost v České republice je nejnižší za uplynulých devatenáct let a o schopné lidi se firmy doslova přetahují. Tabáková společnost Japan Tobacco International (JTI) našla recept, jak si zaměstnance získat a udržet.


Přes 50 % lidí v JTI zde pracuje více než pět let, někteří z nich i dvě desetiletí. Svůj podíl má na tom jistě i mimořádně přátelská firemní atmosféra: „Všichni si tykáme, s hierarchií to u nás nepřeháníme a vládne tu obrovská ochota vzájemně si pomáhat,“ popisuje fungování stabilního týmu Pavel Adam, manažer lidských zdrojů společnosti JTI pro Českou republiku a Slovensko, a dodává: „U nás platí pro všechny stejná pravidla, dodržovat je musí všichni.“

Všichni vědí, kam firma směřuje

Specifické pro JTI je i to, že zaměstnanci díky otevřené komunikaci vědí, kam společnost směřuje a jak se sami na jejím vývoji podílejí. „Nejsme tak velká firma, aby jednání a zprostředkování důležitých informací nemohlo probíhat na osobní úrovni,“ vysvětluje Pavel Adam. „Například pořádáme byznys snídaně, kde se lidé z kanceláří dozvídají, na čem pracují kolegové z jiných oddělení i jak si společnost vede. Několikrát do roka jdeme ´na pivo´ s generálním ředitelem, při formálních i neformálních příležitostech mají všichni bez ohledu na svou pozici možnost přijít s novými nápady.“

Rozvoj v zahraničí? Bez problémů.

JTI klade na zaměstnance vysoké nároky, ale také pečuje o jejich rozvoj. Mohou si vytvořit vlastní rozvojový plán, vzdělávat se v rámci programu Talent management, školit se v zahraničí nebo pracovat v některé ze zahraničních poboček společnosti. Pro vyšší komfort zaměstnanců využívá JTI Well-being program, který zahrnuje například semináře a konzultace o ergonomii, návštěvu výživového specialisty nebo sportovní aktivity organizované zaměstnanci a hrazené firmou.

JTI se opět zařadila mezi nejlepší zaměstnavatele – i v roce 2018 získala JTI certifikaci Top Employer v České republice. Již pošesté.

Zajímá vás víc? Podívejte se na webové stránky.

Institut Top Employers je nezávislá organizace zkoumající pracovní prostředí významných zaměstnavatelů po celém světě. Rozhodující pro průzkum společnosti Top Employers a získání certifikace je splnění přísně nastaveného procesu, tzv. Top Employers Institute’s International HR Best Practices Survey.

Text nevyjadřuje názor redakce