Úlohou daňových poradců je pomáhat svým klientům v plnění daňových povinností. Daňový poradce poskytuje garanci, že jsou daňové povinnosti plněny správně a do budoucna nedojde k neočekávaným problémům například ze strany finančního úřadu. Daňový poradce samozřejmě řeší s příslušnými úřady i problematiku sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Předmětem práce daňových poradců je nejen pomoc při zpracování daňových a účetních agend, ale také zastupování před finančním úřadem a dalšími úřady.

Výhody daňových poradců, které nikdo jiný nenabízí

Daňové poradenství může vykonávat pouze daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR. Výjimku z tohoto pravidla mají jen advokáti, kteří se však ve většině případů do daňové problematiky příliš nepouští. Daňový poradci mají díky speciálnímu zákonu o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR speciální podstavení a jejich klienti tak mohou čerpat z výhod, které ostatní profese neposkytují. Zejména se jedná o širokou profesní mlčenlivost, díky které může být vztah daňového poradce a klienta založen na důvěře s tím, že obsah spolupráce není možné bez souhlasu klienta poskytnout například finančnímu úřadu ani dalším subjektům. Odbornost daňového poradce je prověřena těžkou kvalifikační zkouškou. Pokud by i přesto došlo k problémům, má daňový poradce povinné profesní pojištění na škodu, kterou by mohl v souvislosti s daňovým poradenstvím způsobit.

Garanci kvality a odpovědnosti zaručuje zákon

Podle zákona je daňový poradce oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta. V případě problémů práce daňového poradce lze podat stížnost, kterou v Komoře posuzuje Dozorčí komise a v případě pochybení má Disciplinární komise Komory pravomoc uložit daňovému poradci sankci.

Daňoví poradci průběžně reagují na změny legislativy

Dynamika, s jakou se daňové prostředí mění nejen v České republice, ale i v Evropské unii a ve světě obecně, je obrovská. Veškeré tyto změny musí samozřejmě daňoví poradci sledovat. Stejně tak se intenzivně prosazuje digitalizace daní a její dopad nejen na daňové poradce, ale i na daňové poplatníky, je čím dál větší. Daňoví poradci jsou na tyto změny připraveni a jsou schopni svým klientům pomoci i v této oblasti.

Vize Komory daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky chrání a prosazuje zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zajišťování jejich kvalifikace a profesionální úrovně a dohlíží na výkon daňového poradenství. Komora současně usiluje o stabilní a srozumitelné daňové prostředí.

Seznam daňových poradců je on-line

Najít daňového poradce je možné jak v seznamu daňových poradců na stránkách Komory, tak pomocí bezplatné individuální poptávky, prostřednictvím tzv. Tržiště práce. Seznam obsahuje informace, zda daňový poradce přijímá zakázky, jaké má specializace nebo doplňující kvalifikace. V seznamu jsou také daňově poradenské firmy, které jsou evidované Komoru a mají stejné postavení a nabízí stejné služby, jako daňoví poradci.

Text nevyjadřuje názor redakce