Pohyblivé reklamní nosiče na vozech MHD jsou nyní změřeny díky realizovanému „Výzkumu účinnosti venkovní reklamy na vozidlech MHD“.

Společnost MOBILBOARD dlouhodobě sleduje vývoj měření dat na outdoorovém trhu. Rozhodla se jít vlastní cestou a přinést data účinnosti pohyblivých reklamních nosičů.
Výzkumem a zpracováním mediálních výstupů byly pověřeny renomované výzkumné agentury. Sběr dat zajistila společnost CZECH Consult s. r. o., která je specialista na výzkumy a inženýring ve veřejné dopravě. Mediální hodnoty získáné z měření zpracovala nadnárodní výzkumná agentura Nielsen Admosphere, a. s.

Sběr dat byl prováděn na linkách MHD v českých i slovenských městech . Na těchto hrubých číslech byly následně spočítány mediální ukazatele, které jsou platné pro oba trhy. 

Jedná se o jedinečný projekt mediálního trhu České a Slovenské republiky, který doposud nebyl nikým realizován. Výzkum hradil v plné míře MOBILBOARD.
Cílem realizace měření pohyblivé reklamy bylo zjistit výkon tohoto mediatypu a jeho účinnost podložit čísly.

Je známa účinnost pro všechna města MHD, čísla lze dodat za celou kampaň

MOBILBOARD uplatňuje měření na všechna města bez ohledu na to, jestli zde dopravce někdo v reklamě výhradně zastupuje a přes koho jde fakturace. Data jsou dodávána ke všem městům jak v Česku, tak na Slovensku, kde je provozována veřejná doprava. Zadavatelé a agentury tedy mají čísla o předpokládaném zásahu za celou kampaň na vozech MHD.

Rozdíl oproti jiným OOH výzkumům je tedy nejen v metodice, ale hlavně v rozsahu. Existující outdoorová měření zahrnují jen vybrané bilboardové společnosti a jejich vlastní nosiče. Každá společnost má tedy data pouze za své vlastní plochy. Zde je tedy pro zadavatele největší rozdíl.

Ceny reklamních ploch se nezmění

Náklady na zajištění výzkumu nebudou promítány do ceny formátů. Je to přidaná služba navíc pro klienty, určitá známka profesionality a odbornosti na trhu. Nyní je možné dodat předpokládaný zásah kampaně, což může být při tvorbě mediálního plánu pro transport oproti jiným mediatypům OOH velkou výhodou.

Mediální ukazatele pro plánování i doložení účinnosti

Výstupy měření byly koncipoovány tak, aby mediální ukazatele byli sjednoceny a v rámci budoucích cross mediálních výzkumů je bylo možno použít.
Jsou k dispozici mediální ukazatele v podobě počtu Impresí, Reache, OTS neboli frekvence a CPT.Mediální ukazatele: hrubý zásah, čistý zásah, frekvence zásahu

Hodnoty hrubého zásahu byly sníženy koeficientem viditelnosti pouze na osoby, které mohly reklamu reálně vidět. Koeficienty byly stanoveny pro autobus/trolejbus/tramvaj a zvlášť pro jednotlivé typy reklamních formátů na bocích vozů, na zadním čele a v interiéru vozidel.

Koeficient viditelnosti

Formáty na vozech MHD

K dispozici je velká šíře síťových formátů v interiéru a na exteriéru vozidel. Každý formát může být směřován na jinou cílovou skupinu - pravou nástupní stranou je možné oslovit cestující nastupující do vozů, formáty umístěné na levé straně vozu do vozovky a zadní čelo autobusů jsou určeny také pro motoristy.  Co jsou to síťové formáty? Jsou to formáty stejného sjednoceného rozměru a provedení napříč ČR a SR. Z jednoho místa tak lze nakoupit stejný formát ve více městech v obou republikách. 

Reklamní formáty je možné umístit na všechny typy vozů MHD - autobusy, trolejbusy, tramvaje a příměstské autobusy. MOBILBOARD nabízí také reklamu na jízdenkových automatech v centrech měst, zadní čela dálkových autobusů na vnitrostátních linkách, provozuje síť Wi-Fi reklama - nový měřitelný online formát.

Managing Director MOBILBOARD s. r. o., Radmila Pospíšilová k tomu říká:

„Realizujeme plochy, které mají smysl a jsou spojeny s dopravou. Investice do výzkumu účinnosti pohyblivé reklamy byl jeden s dalších kroků k profesionalitě a zkvalitnění služeb.“

OOH nejsou jen billboardy, ale také reklama na vozech veřejné dopravy, která
je nyní plnohodnotným médiem s daty.Výhody transportu:Vysoká frekvence zhlédnutí, velký počet impresí

Text nevyjadřuje názor redakce