Díky informacím z ERP aplikace dnes manažer nepotřebuje tým lidí pro získávání a zpracování finančních či jiných ukazatelů. Má je totiž doslova na dosah ruky, ať již jde o cashflow, pohledávky, stav výroby, skladové zásoby, plán objednávek a podobně. ERP řešení přináší manažerům informace o situaci podniku s predikcí nejbližšího období, a to s minimální pracností a v reálném čase. Podobně jako si dnes už těžko dokážeme představit, že bychom chodili po ulici a hledali telefonní budku, tak si nedokážeme představit efektivně řízenou společnost bez podnikového informačního systému.

Jedním z primárních cílů managementu je zvyšování výkonnosti a efektivity spolu se zlepšováním finančních ukazatelů, především obratu a zisku. Řešení obchodní politiky a řízení efektivity obchodních příležitostí v ERP systému přináší uživateli objektivní pohled na jeho vlastní obchodní činnost. Hlavní předností pro obchodního manažera je soustředěnost důležitých informací, precizní controlling obchodního týmu a řízení komunikace se zákazníkem z různých zdrojů a na jednom místě.

Rozšířit prodejní možnosti obchodního týmu lze také s mobilními aplikacemi, díky nimž budete mít interaktivní přístup ke všem důležitým informacím, které byste mohli potřebovat k úspěšnému uzavření obchodu. Z chytrých mobilních telefonů a tabletů k nim můžete prostřednictvím mobilní aplikace přistupovat odkudkoliv, bez omezení, a dokonce i bez připojení k internetu. Získáte tak neocenitelný nástroj pro zvýšení obchodní efektivity. 2014 01 07 08 39 34

Pokud je v rámci ERP využit navíc také DMS (Document management system) možnosti se dále rozšiřují. S využitím tohoto systému je možné pracovat s dokumenty (prvotními doklady) již přímo při jejich přijetí či vystavení a ukládat je v elektronické podobě jako součást samotného záznamu. Tyto záznamy pak lze kdykoliv zobrazit, vytisknout nebo odeslat v původní podobě.

Dnešní ERP systémy jsou velmi rozsáhlé a umožňují ve svých standardech celou škálu potřebných funkcí k zajištění velmi vysoké informovanosti manažerů, které vedou k tomu, že mají reálný obraz o výkonnosti podniku nejen jako celku, ale i o výkonnosti jednotlivých oddělení a úseků.

Článek vznikl ve spolupráci s odborníky ze společnosti J.K.R., která patří mezi největší dodavatele podnikových informačních systémů ERP na českém trhu. Podnikové informační systémy BYZNYS ERP mají v České republice a na Slovensku více než 1 100 aktivních instalací v nejrůznějších oblastech podnikání.

Text nevyjadřuje názor redakce