Zažádejte si o živnostenský list 

Základem k podnikání je živnostenské oprávnění, které získáte na jakémkoliv živnostenském úřadu. Jeho zřízení stojí 1000 Kč a jedná se o jednoduchý proces, při kterém uvedete, jakému podnikání se chcete věnovat. Rozsah dokládaných dokumentů se liší podle druhu živnosti. Na volnou živnost stačí pouze vybrat okruh podnikání, ale například k vázané a řemeslné živnosti už je potřeba doložit odbornou způsobilost a další dokumenty. Jestli chcete začít podnikat jako právnická osoba, vyplníte v žádosti název obchodní firmy, kterou je potřeba nejprve založit formou notářského zápisu.

Živnostenský úřad pak do 5 dnů provede zápis do živnostenského rejstříku. Pokud zakládáte firmu, máte jako právnická osoba povinnost zapsat se i do obchodního rejstříku.

Zajímavostí je, že pro autorskou činnost, tedy například tvorbu hudby, nepotřebujete živnostenské oprávnění, ale pouze registraci na finančním úřadu.

Zakládání společností s ručením omezeným

Společnosti s ručením omezeným patří k nejpopulárnějším způsobům podnikání. Než se ale vydáte na živnostenský úřad, je potřeba splnit několik podmínek.

Podle zákona musíte u notáře sepsat zakladatelskou listinu. Má-li společnost více zakladatelů, sepíšete společenskou smlouvu. Dále si zvolíte originální název společnosti, který nesmí být shodný nebo podobný s žádnou jinou existující firmou. V zakladatelském listu také uvedete, jaký bude předmět podnikání.

prvnA wobsah

 

 

 

Nová firma potřebuje adresu, kde bude sídlit. K vhodným prostorám získejte souhlas majitele nemovitosti, který musí být podepsán a úředně ověřen. Pokud takový objekt nemáte, nebo nechcete jako sídlo společnosti uvádět svůj byt, můžete si vhodné sídlo pronajmout. Officehouse.cz poskytuje sídla pro existující i nově zakládané společnosti, ke kterým náleží reprezentativní zázemí a veškerý administrativní servis.

Pak už jen stačí založit účet v bance a vložit na něj peníze. Základní kapitál může být i 1 Kč, ale vhodnější je vložit tolik peněz, aby pokryly počáteční náklady vašeho podnikání. Nyní můžete společnost zapsat na živnostenském úřadu.

Založení akciové společnosti

Podobně jako u společnosti s ručením omezeným potřebujete znát sídlo společnosti, unikátní název a předmět podnikání. Ve formě notářského zápisu přijmete stanovy, určující členy orgánů společnosti. Zásadní rozdíl je ale v kapitálu, který je třeba do společnosti vložit. Ten činí nejméně 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR. Před samotným zápisem do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30 % jmenovité hodnoty akcií. Společnost pak vydává akcie, které jsou buď na jméno, nebo zaknihované na majitele.

Nákupem ready made společnosti ušetříte čas i starosti

Své podnikání nemusíte stavět na zelené louce. Můžete si koupit už hotovou společnost se složeným kapitálem, takže vaše finanční prostředky nejsou vázané ve firmě. Získáte tím časovou úsporu až 10 dní. Ready made společnosti mají několikaletou historii, což je výhoda při jednání s obchodními partnery a zvyšuje to jejich bonitu při žádosti o firemní úvěr. Vybrat si můžete z desítek společností ready made s.r.o., akciových společností nebo evropských společností (SE). Podívejte se na aktuální nabídku ve Společnosti online a začněte podnikat ještě dnes.

Text nevyjadřuje názor redakce