Česká ekonomika prochází úspěšným obdobím. V minulém roce dominovala evropským statistikám v růstu HDP, a to přesto, že začínající podnikatelé měli (minulý čas je zde na místě) ztížený přístup k finančním zdrojům. S novým rokem však přišla změna.

Začínající podnikatelé mají nyní možnost získat na rozjezd svého podnikání až milion korun. S touto atraktivní novinkou přišla Komerční banka, proto jsme se na podrobnosti zeptali Martina Ehrenbergera, manažera Segmentového řízení pro malé podniky.

Skutečně mohou začínající podnikatelé získat v Komerční bance až 1 milion korun?

Skutečně. To, co z našeho pohledu dlouhodobě přibržďovalo českou ekonomiku, byla absence efektivní podpory lidí, kteří se rozhodli jít vlastní cestou. Těm nyní nabízíme pomocnou ruku – Profi úvěr Start. Není pro nás přitom podstatné, zda už má podnikatel za sebou nějakou historii, nebo s podnikáním právě začíná, ale to, do jaké míry je jeho podnikatelský plán reálný a životaschopný.

Rozumím tomu správně, že poskytnete financování i v případě, pokud podnikatel nemá k dispozici výkazy za první rok podnikání?

Přesně tak. Naši podporu nestavíme na historii podnikání, ale, jak jsem již uvedl, na kvalitě podnikatelského plánu. Zajímá nás, zda je nabídka produktů či služeb poskytovaných žadatelem o financování konkurenceschopná, zda ví, kdo budou jeho zákazníci, jaké budou celkové náklady, kde bude podnikat apod.

Můžete uvést příklad podnikatele, pro kterého je toto financování určené?

Může jít o začínající firmy, které potřebují rozšířit výrobní prostory, modernizovat technologii, nakoupit zásoby nebo podpořit vývoj nového výrobku. To vše si budou moci s podporou Komerční banky pořídit a dál úspěšně rozvíjet svůj byznys.

Naše nabídka se ale neomezuje jen na firmy. Podporu u nás najdou i mladí lidé - vysokoškoláci, středoškoláci či učni, kteří se rozhodnou podnikat už během školy nebo po jejím ukončení. Může jít také o řemeslníky, kteří se rozhodnou osamostatnit, nebo podnikavé ženy na mateřské dovolené či po ní, které se pustí do podnikání.

Co pro získání úvěru musí začínající podnikatel udělat a kolik ho to bude stát?

Naším záměrem bylo celý proces co nejvíce zjednodušit. Proto jsme připravili přehledný dotazník, kde žadatel popíše svůj podnikatelský záměr. Následně stačí dotazník spolu s živnostenským listem nebo výpisem z obchodního rejstříku přinést do pobočky Komerční banky.

Pokud bude žadatel potřebovat konzultaci, může si sjednat schůzku s bankovním poradcem, případně navštívit semináře, které budeme pro začínající podnikatele během roku organizovat.

Úvěry budou poskytovány za úrokovou sazbu maximálně 9,9 % p. a. Pro většinu úvěrů využijeme podpory záručních programů Evropského investičního fondu, které Komerční banka za tímto účelem jako první banka na českém trhu získala.

Lze už nyní specifikovat, kdo na toto výhodné financování nedosáhne?

Cílem je maximum záměrů podpořit. Hlavními důvody, které mohou získání úvěru zkomplikovat, jsou negativní záznamy v úvěrových registrech a nekonkrétnost nebo nereálnost předloženého podnikatelského plánu.

Jedná se o první aktivitu KB v oblasti podpory začínajících podnikatelů?

To zdaleka ne. Komerční banka je dlouhodobým lídrem v oblasti financování českých podnikatelů a firem. Přirozeně s tím se zaměřujeme i na podporu začínajících podnikatelů. Ti u nás mohou využívat podnikatelský účet s balíčkem základních bankovních služeb Profi účet zdarma, získat úvěrové limity k podnikatelskému účtu či na kreditní kartě, případně se ucházet o finanční grant v rámci našeho projektu Nastartujte se.

V Komerční bance jsme připraveni financovat širokou škálu projektů začínajících podnikatelů napříč všemi obory podnikání. Přijďte se přesvědčit.

Pro více informací volejte bezplatnou infolinku KB 800 521 521 nebo navštivte jakoukoli pobočku Komerční banky.

Text nevyjadřuje názor redakce