Na pódiu klášterního sálu Dřevník se vedle sebe poprvé sešli prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Michal Horáček a Vratislav Kulhánek. Tříhodinovou debatou s veřejností a s moderátorem Petrem Honzejkem zahájili dvoudenní konferenci, jejímž tématem byla Vize vzdělanosti.

Diskutovalo se o pozitivech i negativech českého vzdělávání a vzdělanosti obecně - o sebevědomí i pasivitě českých studentů, neschopnosti čelit novým výzvám, které přinášejí změny ve světě, o platech učitelů a z jakých zdrojů by se měly financovat, o inkluzi nebo rozdílech v soukromém i veřejném vzdělávání. „Obsah vzdělání by měl klást maximální důraz na podstatné dovednosti a informace a oprostit se od mnoha detailů. Sami pedagogové by se měli vedle své odbornosti věnovat i metodice samotného učení, psychologii, komunikaci. Musí být také podstatně lépe ohodnoceni. Velmi důležitou součástí celého systému musí být i vzdělávání dospělých, kontinuální rozšiřování znalostí a schopností, zvyšování profesionality,“ uvedl například Jiří Drahoš.

DSC01805

4. Broumovské diskuse, autor: Jan Flieger

Nad klíčovou rolí pedagogů se zamyslel Marek Hilšer: „Musíme začít od sebevědomého učitelského stavu, který bude respektován. Určitě to nebude jednoduchá cesta. Jde o změnu mentality… Přinášíme si některé návyky z doby minulé, z doby nesvobody. Společnost si možná váží učitelů spíše formálně, ale ve skutečnosti to nedává zásadně najevo…  Rodiče nemají respekt a důvěru ve školy a učitele.“ Hlasy studentů naopak postrádá Michal Horáček: „Debata o vzdělávání a školství je rozsáhlá. Vyjadřují se akademici, teoretici i aktivní pedagogové. Ale ten nejpodstatnější hlas tu zas a znova postrádám: názor žáka a studenta. Přitom ty vzdělávací systémy, které se v různých částech světa osvědčily, se prvořadě nezabývají svatou dvojicí české debaty, tedy penězi a regulacemi, nýbrž zájmy a cíli žáků a studentů.“

Broumovské diskuze

4. Broumovské diskuse, autor: Jan Flieger

Kandidáti řešili také sebevědomí a schopnosti českých studentů. „Čeští inženýři a absolventi českých fakult jsou minimálně stejně dobří, v řadě případů i lepší než inženýři z jiných zemí okolo, takže si nemyslím, že by to se sebevědomím českých studentů bylo tak zlé… Proč se pořád bičovat?“ uvedl Vratislav Kulhánek. Pavel Fischer pro změnu zkoumal rozdíly mezi vzdělanci a specialisty: „Naše země bývala vždy zemí vzdělanců, buditelů a kantorů. Přestože rozvoj nových informačních technologií umožnil nebývalý stupeň sdílení informací a novinky přicházejí doslova každou vteřinu, naše země potřebuje nejen specialisty, ale nadále i skutečné vzdělance. Tedy osobnosti, které i nové věci dokážou zasadit a interpretovat. Kteří jednají odpovědně, svobodně a nebojí se nových cest.“

Klášter BroumovDvoudenní konference, kterou pořádalo Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, pokračovala dalšími dvěma diskusními panely v úterý 7. listopadu. Diskutovat o vzdělání a vzdělanosti přijeli bývalá předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová, neurolog a vydavatel Přítomnosti Martin Jan Stránský, politoložka Vladimíra Dvořáková, novinář Tomáš Feřtek, politička Nina Nováková a zakladatel společnosti Scio Ondřej Šteffl, který mimo jiné uvedl: „Mnozí rodiče stále chtějí od školy, aby jejich děti „srovnala do latě“. Já to nepokládám za moudré, ale je to jejich volba. Pro jiné je „srovnávaní do latě“ přesně to, proč hledají školu, kde se nic takového neděje. Nutit mocí to, co pro své děti nechtějí, Klášter Broumov, autor: Ivan Němec                                               nemůže vést k dobrému…“ 

Záznamy všech tří panelů budou ke zhlédnutí na webu konference.

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov pořádá Broumovské diskuse pod taktovkou neziskové organizace Agentura pro rozvoj Broumovska od roku 2014. Předchozí ročníky se zamýšlely nad tématy Evropská identita, Mír a Demokracie.

 

Klášter Broumov, autor: Ivan Němec