Bisnode se nyní intenzivně věnuje zpracování Big Data. Co vás k tomu vedlo?

V posledních měsících se výrazně zvýšila poptávka našich zákazníků po službách využívajících Big Data. Klientům na základě našich komplexních dat o firmách z celého světa a chytré analytiky pomáháme vyřešit otázky o jejich podnikatelském okolí, jeho dodavatelích, zákaznících či mu nalezneme nové klienty. Zároveň mu zjednodušíme a zrychlíme rozhodovací proces, či mu poskytneme detailní trendy co se mu ve firmě děje. Máme nástroje, analytiky i data proto, aby informace z jeho či dostupných dat získal.

Můžete být trochu konkrétnější?

Z obrovského množství dat, které máme v databázích k dispozici, včetně dat našeho strategického a exkluzivního partnera Dun & Bradstreet pro ČR a SR, získáváme obrovský analytický potenciál. Klientům dokážeme pomoci v mnohých oblastech – od efektivního marketingu přes kvalitní řízení odběratelsko-dodavatelských vztahů po vyhledání nových zákazníků. Podnikatelům ale také například umíme predikovat budoucnost jejich firmy.

Není problém takové objemy dat, které vstupují do vašich analýz, získat?

Datových zdrojů, které sbíráme je obrovské množství. Někdy je samozřejmě problém se získáním dat, protože mnohdy nejsou data strukturovaná, někdy jsou ve zdrojových databázích chyby. Proto v našem datovém oddělení, některé zdroje zpracováváme i ručně, stejně tak nad daty provádíme logické kontroly. Tím jsme schopni zaručit vysokou kvalitu datového obsahu. Vnímáme, že na Slovensku jsou data mnohem více otevřená než například v Česku. Otevírání dat široké veřejnosti, vytváření přidané hodnoty nad těmito daty je však trendem, který v Bisnode sledujeme napříč celou Evropou. Naším cílem není jen data sbírat, propojovat je a zobrazovat na jednom místě. Naopak se soustředíme na to, jak dát obrovskému množství informací přidanou hodnotu, doplňujeme kontext, trendy, statistiky, odhalujeme zajímavé souvislosti, které nejsou na první pohled zřejmé. V tomto směru pomáháme i našim zákazníkům analyzovat jejich interní data o obchodních partnerech. V kombinaci s daty Bisnode jim pomáháme lépe rozvíjet byznys tím, že jim umožníme lépe poznat jejich zákazníky nebo řídit kreditní rizika. Na základě analýzy portfolia jejich obchodních partnerů umíme identifikovat podobné příležitosti na trhu a maximalizovat tak jejich obchod.

Věnujete se také automatizaci „decision makingu“, můžete to blíže vysvětlit?
Cílem decision makingu je zkrátit nezbytný čas pro rozhodnutí o kredibilitě prověřovaného subjektu. Velký efekt implementace této služby přinese těm firmám, které mají hodně zákazníků. Automatizovaný rozhodovací proces pracuje na základě jasně definovaného algoritmu, a proto je zcela transparentní. Snahou je minimalizovat počet rozhodnutí, které musí projít manuálním posouzením, jelikož tento proces konzumuje čas lidí, ale taky může vlivem lidského faktoru dojít k odlišné interpretaci dat a rozhodnutí se hůře dokladuje.