Při nastavování životního pojištění je důležité si uvědomit, jaká rizika na nás v našem každodenním životě číhají. Jedná se o nebezpečí krátkodobá (pracovní neschopnost, nezbytné léčení úrazu nebo hospitalizace) a dlouhodobá (smrt, invalidita – I., II., III. stupeň, trvalé následky způsobené úrazem a závažná onemocnění). Pokud máte vytvořenou rozumnou finanční rezervu, nemusíte plně krýt rizika krátkodobá, ale spíše ty dlouhodobá. A především byste neměli zapomínat, že je kromě úrazu potřeba myslet také na onemocnění. Aktuálním trendem ve finančnictví je využití rizikového životního pojištění. 

Bilance rodiny

Než vůbec začnete uvažovat, jak vysoké limity pojistného krytí nastavit, je nezbytné udělat si bilanci příjmů rodiny, a to nejlépe na úrovni jednoho roku. Pokud tedy uvažujeme průměrné příjmy čtyřčlenné domácnosti, můžeme dostat tato čísla: otec 35 000 Kč a matka 25 000 Kč hrubého – čistý měsíční příjem domácnosti je tedy zhruba 48 000 Kč. To znamená, že rodina vydělá ročně 576 000 Kč čistého. 

Nezapomeňte ale na veškeré závazky, které rodina má. Z těch kratších to může být leasing na auto, z delších pak například hypotéka. Tyto závazky hrají zásadní roli při nastavování výše pojistného krytí.

Smrt z jakýchkoliv příčin

To nejhorší, co se rodině může stát, je to, že přijde o jednoho ze svých členů. Výpadek financí tak může být zcela zásadní pro zbytek života. Právě toto je jedna z nejdůležitějších složek pojištění. Doporučuji proto svým klientům sjednat částku na minimálně pět ročních příjmů pojištěné osoby plus dorovnání všech závazků. Hlavní živitel domácnosti by tudíž měl být pojištěný minimálně na jeden, nebo ještě lépe na jeden a půl milionu korun pro případ smrti. U druhého z partnerů by pak výše pojištění měla být zhruba o třetinu nižší. Nezapomeňme ale k této částce přičíst výši všech závazků, aby vaše děti nemusely řešit dluhy. Částka by tedy v případě sjednané hypotéky na milion korun u obou živitelů měla poměrově odpovídat jejich příjmům. To znamená, že u hlavního živitele by činila 600 000 Kč a u partnera 400 000 Kč.

Trvalá invalidita

Invalidita ovlivní příjem rodiny, a to i ta prvního a druhého stupně. Nejhorší je ale případ invalidity třetího stupně, tedy situace, kdy vaše pracovní schopnost poklesne min. o 70 % a je vám přiznán invalidní důchod. Pro tento případ je potřeba počítat s celkovým výpadkem příjmů po zbytek života – například u 35letého člověka by do důchodu zbývalo 30 let. Pro výpočet pojistné částky přitom uvažujeme v našem případě výpadek 13 500 Kč měsíčně u otce a zhruba 5 000 Kč měsíčně u matky. To vynásobíme počtem let a získáme okolo 4,8 milionu, respektive 1,8 milionu korun. Tyto částky ale samozřejmě nemusíte mít nastavené po celou dobu trvání smlouvy, to by pojištění bylo příliš drahé. Ideální je proto uzavřít smlouvu s lineárním snižováním pojistné částky. Protože s přibývajícími léty budete k zajištění rodiny potřebovat méně prostředků. Poslední, co nesmíte při sjednání smlouvy opomenout, jsou podmínky a výluky pojištění. Ano, to je ten malými písmenky psaný dokument, který je přílohou smlouvy. Podmínky se totiž u jednotlivých pojišťoven značně liší, a to například u plnění v případě duševních a pohybových onemocnění. Dobrý poradce by vás vždy měl upozornit na podmínky a výluky dané smlouvy a navrhnout optimální řešení šité na míru právě vám.

Autor: Oldřich Beránek, zemský ředitel OVB Allfinanz