Co je služba Connect Media a jak ovlivňuje růst prodeje a posilování loajality? 

Connect Media je první plně měřitelná služba v oblasti plánování, realizace a vyhodnocování kampaní na základě nákupního chování zákazníků. Jedná se o novou službu doplňující naši řadu maloobchodních a dodavatelských řešení založených na důkladném pochopení zákaznických potřeb. Jednoduše řečeno „přetváříme poznatky v akci“. Sami se vidíme jako „nositelé změny“, spolupracujeme s obchodníky a dodavateli a za pomoci nejmodernějších poznatků posilujeme u zákazníků jejich zážitek z nakupování, který je hnací silou pro rozvoj maloobchodu 
a výkonnost značek.

Více než 25 let přináší dunnhumby konkurenční výhodu klientům, jako je Tesco, Coca-Cola, L'Oreal a Procter & Gamble, prostřednictvím strategického procesu, adekvátního lokálního vhledu a multikanálového mediálního pokrytí. Jak přispěje Connect Media k optimalizaci rozpočtu na komunikaci a optimalizaci strategie značky?

Vše je zakotveno v našem hlubokém porozumění chování zákazníků a jejich potřeb. Celý process začíná již ve fázi plánování, kde využíváme naše poznatky o zákaznících a za pomoci sofistikovaných metod vytváříme příslušnou mediální kampaň založenou na požadovaných cílech.

ConnectMediafromdunnhumbyConnect Media již úspěšně funguje v řadě evropských a asijských zemí. Službu po celém světě oceňuje především vrcholový management. Jak může nová služba posílit růst společnosti a zvýšit výkonnost značek v dlouhodobém horizontu?

Když firmy upravují rozpočty, je marketing většinou první oblastí, kde se realizují úsporná opatření. Je tomu tak proto, že vrcholový management nemá vždy přesvědčivé důkazy o tom, jakým způsobem se jejich marketingové rozpočty podílely na výsledku. Prostřednictvím služby Connect Media poskytujeme unikátní a důležité poznatky pro danou značku. Propojujeme cíle společnosti do přehledného mediálního balíčku, který zajistí ty nejlepší výsledky – následně přesně změříme dopad aktivity. Toto řešení dává pracovníkům marketingu cenný přehled o výkonu kampaně a umožňuje jim rozhodovat se na základě konkrétních poznatků z dat, nikoliv odhadů.

Jak jsou kampaně Connect Media efektivní? Některé z vašich případových studií z různých trhů naznačují dvouciferný nárůst prodejů, růst ukazatele ROI a nákladově velmi efektivní způsob cílení na zákazníky, zejména ve srovnání s náklady na televizní kampaně.

Záleží na nastavení kampaně a kombinaci médií, které chcete použít. Doporučujeme balíček přizpůsobený specifickým záměrům a cílům společnosti. Máme skvělé reference a případové studie pocházející z celého světa, ale těšíme se také na vlastní zkušenosti z trhu. 

Vaše partnerství se společností Tesco pokládá základ nejinovativnějšímu řešení, které je nabízeno v maloobchodním světě pro řízení prodeje a budování loajality spotřebitelů. Jak se odlišuje od běžných in-store kampaní, které ve světě poskytují jiné agentury?

Partnerství se společností Tesco ve střední Evropě funguje již více než 8 let, vytváříme efektivní analytické nástroje založené na poznatcích nákupního chování od více než 6 milionů domácností ve střední Evropě (Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko).

Jsme sladěni a propojeni s cíli Tesca tak, abychom zajistili nejlepší možné načasování kampaně. Poznatky získané prostřednictvím věrnostního programu Clubcard nám pomáhají naplánovat ty nejefektivnější kampaně na těch nejvhodnějších obchodech. Kvalitní úroveň tiskových standardů, profesionální instalace a rychlý reporting zaručí, že maximální počet zákazníků má příležitost vidět vaši kampaň v tom nejlepším světle. Poznatky získané po vyhodnocení kampaně, které jsou také založené na aktuálním chování zákazníků, vám pomohou pochopit reakce zákazníků a následně optimalizovat plány pro další aktivity.

Kdo může spolupracovat s dunnhumby v oblasti Connect Media? Je vaše nabídka omezena pouze na dodavatele společnosti Tesco ve střední Evropě?

Spouštíme tuto novou a unikátní spolupráci pro dodavatele Tesco a organizujeme tři úvodní konference, během nichž budou mít dodavatelé možnost seznámit se s naší nabídkou. Vedle toho naše týmy komunikují s klíčovými dodavateli tak, aby lépe porozuměli jejich potřebám, a seznamují je s novými efektivnějšími možnostmi spolupráce. Jako společnost věříme v partnerství a úzkou spolupráci s klienty i v oblasti cílení na koncového zákazníka- a to je přesně způsob jakým bychom chtěli tuto oblast spolupráce vést.