ateriálem pro výrobu stolu se stal TOPCRETE - ultravysokohodnotný beton (UHPC) dodaný ze strany skupiny Českomoravský beton. UHPC je v současnosti předmětem řady výzkumných projektů a materiálem pro výrobu především tenkostěnných prvků bez tradiční výztuže.

Vývoj, testování a pilotní zkoušky prototypu stolu proběhly s velkou pečlivostí ve spolupráci Katedry betonových konstrukcí FSv ČVUT v Praze a laboratoře BETOTECH. Pro stůl bylo nutné navrhnout vhodnou recepturu a technologii výroby včetně bednění.

K nejzajímavějším prověřeným zatěžovacím stavům patřilo zatížení osazené desky šesti dospělými muži. Poté byl stůl podroben i sérii prvních her. Exhibice ve stolním tenise na tomto betonovém stolu realizovaná ze strany mistrů Jindřicha Panského a Milana Orlowského prověřila jeho funkčnost a naplnila všechna očekávání.

Podívejte se sami, jak to mistrům šlo:

Tenkostěnný víceúčelový stůl

Dosud vyráběné venkovní betonové pingpongové stoly, které známe z českých sídlišť a okolí škol, jsou obvykle masivní a nepříliš atraktivní prefabrikáty, které není možné přemístit bez použití těžké techniky.

Tento stůl má konstrukci tenkostěnnou s hrací deskou o tloušťce 15 mm a je koncipován jako víceúčelový, tj. je možné využít jej i pro stolování, oslavy či rauty. Jeho montáž i demontáž je snadná: skládá se ze šesti dílců – dvou desek a dvou kusů noh, přičemž hmotnost jednotlivých dílců nepřesahuje 100 kg a lze je tedy přemístit bez manipulačního stroje, jen za použití lidské síly (dvou mužů). Zároveň splňuje požadavky na rovinnost, kvalitu povrchu a trvanlivost. Při návrhu byl kladen velký důraz na jednoduchý design.PC

Hrací plocha je tvořena dvěma samostatnými stoly; deska jedné poloviny má rozměry 1525 x 1370 mm; dvě nohy podpírající desku jsou jednoduché uzavřené rámy o průřezu 120x60 mm a jsou ve vrchní části opatřené dvojicí zářezů s otvory sloužícími k uložení desky. Jedna noha má hmotnost 60 kg, jedna polovina stolu 220 kg a stůl jako celek 440 kg.

Receptura betonu a realizace

Materiálem pro výrobu stolu se stal ultravysokohodnotný beton TOPCRETE (UHPC), který je v současnosti předmětem řady výzkumných projektů a materiálem pro výrobu především tenkostěnných prvků bez tradiční výztuže. Norma platná pro ping-pongové stoly uvádí požadavky na kvalitu hrací plochy pro různé kategorie hry. Týkají se především rozměrové tolerance, rovinnosti desky a odskoku míčků. Betonový UHPC stůl splňuje přibližně požadavky na druhou nejvyšší kategorii pro profesionální hru za předpokladu, že by deska byla natřena nazeleno a ohraničena čárami hřiště. Exhibice ve stolním tenise

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací zjistíte na webových stránkách www.transprotbeton.cz