Kvalita není samozřejmostí. Vyznat se v záplavě nabídek a vybrat ten správný produkt či službu usnadňuje Rada kvality České republiky.

Každý chce sáhnout po kvalitě. Ať už jde o zboží každodenní spotřeby, tak nákladnější položky. Byť je kvalita rozhodujícím vodítkem při jejich výběru, mnozí z nás se nejednou spálili. Vybrané produkty a služby totiž zaostávaly za slibovanou kvalitou. Jak už příště nesáhnout vedle? Od toho je tu Rada kvality České republiky, jejímž cílem je podpora a růst kvality ve všech jejich podobách a oblastech. V kostce se tomu říká Národní politika kvality.

Szurman Robert

„Záměrem je vytvořit v České republice prostředí, ve kterém je kvalita přirozenou součástí života společnosti, a která přispívá k lepšímu uspokojování potřeb občanů i k ochraně životního prostředí,“ říká předseda Rady kvality ČR a státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu Robert Szurman.

Není tajemstvím, že kvalita by měla být rozhodujícím vodítkem nejen při výběru produktů a služeb, ale měla by být také základem práce firem i veřejných institucí. Ve své činnosti Rada kvality ČR vychází ze strategického dokumentu "Naplňování Národní politiky kvality v ČR na období 2016 – 2020", který byl v minulém roce schválen vládou ČR. V dokumentu jsou zmíněny klíčové oblasti, kterým Rada kvality ČR věnuje zvýšenou pozornost a podporu. Jedná se především o společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, vzdělávání a osvětu včetně rozvoje vědy, výzkumu a inovací, rozvoj kvality veřejné správy v České republice, sociální služby a péči o zdraví občanů a v neposlední řadě o ochranu spotřebitele a jeho práv a bezpečnost. V návaznosti na to Rada kvality ČR každoročně zajišťuje celou řadu programů. Vyhlašuje Národní cenu kvality České republiky, stojí za akcí listopad — Měsíc kvality a především prosazuje zavádění modelu kvality řízení EFQM a dalších certifikací do soukromých i veřejných organizací v České republice. Třicetičlenná Rady kvality ČR spojuje vládní resorty, podnikatelská sdružení, svazy a nevládní odborné organizace včetně reprezentace ochrany spotřebitelů. Strategie Národní politiky kvality na období 2016 – 2020 je dostupná na webu www.npj.cz.